Första sidan
Företagsfakta I Kontakt I Dataskydd I Hem
Deutsche Seite Österreich Site France Sverige Nederlands Espana Italia Danmark
  
Teknisk information
Produktsökning katalysator
Leverans- och betalningsvillkor
Allmänna affärsvillkor
Vanliga frågor
Teknisk information
Beställa - så fungerar det
Däckbutiker
Personbilsdäck

Vad är skillnaden mellan en likvärdig- och en ersättningskatalysator?

Ersättningskatalysatorer är avsedda för fordon som har serieproducerade katalysatorer, där katalysatorn har bytts ut p.g.a. en teknisk defekt. Vi erbjuder endast denna typ av katalysator.
Likvärdiga katalysatorer levereras med en elektronisk reglering, en lambdasond och även den nödvändiga tillåtelsen och är avsedda för fordon som inte har serieproducerade katalysatorer. Denna produkt måste i regel monteras av en AU-godkänd verkstad och prövas av en AU-specialist. Därefter kan uppgifterna, m.h.a. monteringsintygan och testrapporten av specialisten, skrivas in i registreringsbeviset. Vi erbjuder inte denna typ av katalysatorer.

  En katalysator är en inredning/verktyg med ett avgassystem för alla bilar och de flesta lastbilar som blev tillverkade efter 1990. Avgas innehåller föroreningar som kolmonoxid, kolväte och kväveoxid. En katalysator omvandlar dessa farliga ämnen till koldioxid och vatten. Katalysatorn innehåller ett substrat, belagt med ädelmetaller som platina, palladium och rodium, vilket påverkar dessa kemiska förändringar.

 • Katalysator testare

  1. Slagtesten
  Slå till katalysatorn med din knytnäve. När det rör sig om en monolit typ och man hör hur små delar rör sig inuti, kan det vara så att underlagen har gått isär.

  2. Temperaturtesten:
  För denna test är en digital pyrometer nödvändig. Åker ni med er bil med ett förhöjt antal av omvridningar per minut i cirka 2 minuter (ungefär 2.000 rpm), för att säkerställa att katalysatorn har tillräckligt med tid för kopplingen. Undersök nu temperaturen av pyrometerns prövningshuvud framme på katalysatorn och sedan bak. Temperaturen borde vara mycket högre än framdelen, i motsatt fall heter det att Katalysatorn inte riktigt fungerar.

  3. Returställningstryck testen:
  För denna test behöver ni en returställnings tryckmätare, som enkelt ur den lilla manometern, ett vakuum rör och ett 3 mm utsidas diameter kopparrör med en 3mm 0-Ring från Viton. Denna 0-Ring förseglar öppningen som kopparröret blev inkört i, för att returställningstryck- mätaren inte ska bli påverkad av ytter faktorn. Returställningstrycket ska inte vara större än 4 till 5 pund per kvadratgräns. Mätningen inträder medan trottelventilen på 2500 vridningar per minut är inställd. När returställningstrycket av avgasen är uppmätt. Var god kontrollera ingång och utgång på katalysatorn. Avmätning på ½ till 2 vridningar per minut är tillåtet.

  4. Avgasventil mätnings testen:
  En avgasventil mätare visar er när katalysatorn fungerar rätt samt också genom CO-Avmätning. Urkopplingen i apparaten skiljer sig från en typ eller analysatorns märke från andra. Vänligen läs igenom bruksanvisningen. När ni har konstaterat att Katalysatorn har misslyckats, borde ni hitta grundfelet.


 • Fel som kan uppstå på en katalysator:

  Grunder
  När ni tar bort katalysatorn ur bilen, konstaterar ni att densamma har smällt samman.
  Varför?
  Grunden för detta kan ni hitta steg för steg.

  Bränsle:
  Bilar med katalysatorer behöver blyfritt bränsle. Blyhaltigt bränsle, som också andra gastillsättnings medel förstoppar och skadar katalysatorn. Vänligen läs alltid anvisningarna av tillsättnings medel, som är inblandade i ert bränslesystem.

  Syretillförsel sensorer:
  Denna sensor leder information till motorstyrningsapparaten, så att luft/bränsle blandningen alltid är rätt. Sensorns plats befinner sig antigen i avgasrör kröken, eller i katalysatorn där den kontrollerar syret som befinner sig i systemet. När det inte finns syre i systemet, som hänvisas till en fet blandning, mäter syresensorn ungefär 900mV (millivolt) av (Om det finns för mycket syre närvarande, sjunker den till 100 mV.) Högt antal visar på fet blandning, lågt på karg blandning Avgastemperaturen måste uppgå till minst 600 °F för att sensorn kopplas Mätningarna borde bara ske med ett mångfaldigt mätningsinstrument med n motorstyrningsapparaten , för att luft/bränsle alltid stämmer. Sensor platsen är antingen i avgasrörkröken, eller i katalysatorn, där den blir kontrollerad om det finns syre. När det inte finns syre i systemet, vilket hänvisar på en fet blandning, mäter syresensorn av ungefär 900mV (Millivolt) Men om det finns för mycket syre, sjunker den till och med 100 mV. Höga anvisningar visar på fet blandning, låg på karg blandning. Avgastemperaturen måste uppgå till minst 600 °F, för att Sensorn kopplar. Mätningarna borde bara göras med ett mångfaldigt mätningsinstrument . Om ni inte håller er till denna regel, kan det vara att ni måste växla motorstyrningsapparat. En bra sensor pendlar mellan 900 mV och 100 mV i några sekunder. Om sensorn blir stående, fungerar den inte

  Kännedomfält sensorerna:
  Dessa sensorer visar ECU hur mycket luft det kommer in i motorn, såväl som urladdningen av motorn. Den mäter också det barometriska lufttrycket. När dessa sensorer visar fel kan den statiska frekvensväxlaren bli mycket skadad. Eftersom sensor testerna varierar mycket från modell till modell, vänligen granska bruksanvisningarna innan ni testar dessa. För det mesta är det två typer, volt och den ändrade tätheten. För att kunna granska spännings typen måste vi använda en voltmeter och en vakuumpump.

  Kanister skydd insugningsventil:
  Detta vakuumstyrda ventil styr bränsle ångan från karburator fatet. När membranet är skadat då blir kol faten översvämmade och blandningen blir mycket fet och detta kan skada den statiska frekvensväxlaren. För att kontrollera ventilen måste man ta av slangarna för att se om det kommer ut bensin ur slangarna eller ur ventilen. Om det finns bensin där, då måste man växla slangarna.

  EGR Systemet:
  Detta system roterar små mängder av avgas tillbaka till insugningsröret för att reducera kväveoxid eller NOX. Dessa system har olika former och man måste konsultera anvisningarna för att se om det passar till bilen. En del nya system använder EGR ventilsensorer. Om denna avgasanläggning på den du arbetar har ett sådant system måste man granska detta. Ett dåligt EGR system skadar inte den statiska frekvensväxlaren men denna kan orsaka NOX problem.

En tjänst från
Delticom AG
(LibShop) Kontakt - Hem - © 2018 Delticom AG